ASHOK & RITA PATEL INSTITUTE OF INTEGRATED STUDY &
RESEARCH  IN  BIOTECHNOLOGY  AND  ALLIED  SCIENCES
Vice President

Dr. Bhakti Bajpai

General Secretary

Mr. Nitesh Jain

Course/Sem Division Class Representative
M. sc. Integrated Biotechnology
Sem I B1 Avani Shah
Sem III B1 Drashti R Patel
B2 Krishna Saraiya
B3 Pranav Patel
Sem V B1 Aryana Singh
B2 Parth S. Patel
B3 Trushar Patel
Sem VII GBT Nikita P Patel
IBT Avani J Gazdar
EBT Visha H Patel
MBT Payal Katariya
Sem IX GBT Nitesh S Jain
IBT Ajendrasinh Gohil
EBT Palak Shah
MBT Sinduri Chini
 
M. Sc. Biotechnology  
Sem I   Pragati Mishra
Sem III   Ravi Kumar
 
M. Sc. Pharmaceutical Chemistry
Sem I   Gopal Surani
Sem III   Vikash patel
 
M. Sc. Genetics  
Sem I   Kerul Ka. patel
Sem III   Monika Gandhi
 
M. Sc. Microbiology  
Sem I   Meghna Diarsa
Sem III  
     
     
For us DNA means "Do Nothing Average"


New Vallabh Vidyanagar, Dist-Anand, Gujarat-388121, India.
Phone: +91-2692-229189 Fax: +912692-229189
Email: head@aribas.edu.in Website: www.aribas.edu.in

Design by Mr. Sohil Patel, ARIBAS